Placeringsrådgivarna

Vi tror att relationen med den som förvaltar ditt kapital är oerhört viktigt - tillsammans med kompetens.

Vi har många års erfarenhet och den har gjort att vi både är kompetenta i produktkunskap men också i vad som skapar nöjda kunder. Förtroende är A och O.

Placeringsrådgivarna har som affärsidé att erbjuda våra kunder de mest kostnadseffektiva och förutsägbara lösningarna inom sparande, pension och förvaltning. Detta gör vi med stöd av tillstånd från Finansinspektionen och som anknutet ombud till det svenska värdepappersbolaget United Securities samt som medlemmar i paraplyorganisationen Tydliga.

Hos oss får du uppmärksamhet och en personlig relation, du är viktig! Både som privatperson och företagare ser vi över sparandet, pensionen och vad som händer vid sjukdom, olycksfall mm.

Vi har också möjligheter att för företagaren hjälpa dig med andra försäkringar, som fordonsförsäkringar mm. Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag, fondkommissionärer, depåinstitut och fondbolag i syfte att erbjuda det som vi anser vara lämpligast för just dig utifrån din finansiella situation, målavkastning och vilja att bära risk.

Vad är ditt mål och drömmar?

Konkurrensutsätt din nuvarande bank och eller försäkringsbolag. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

Vi har vårt kontor i Åkersberga men träffar gärna dig i Norrtälje om så önskas.

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-121 481 58

Hemsida: www.placeringsradgivarna.se

Referensbilder

Om oss

AnlitaOss AB samlar företag som verkar på din marknad så att du ska hitta rätt på enklare sätt. Den lokala närvaron är bra för miljön genom kortare transportvägar.

Vi presenterar våra samarbetspartners med text och bild på ett personligt och informativt sätt så att du som kund kan läsa, lära känna och förstå vad de kan erbjuda dig för nytta.

Portalerna finns per kommun för att du ska lättare ska hitta det du söker i ett avgränsat område.