Vi söker Dig som vill synas här!

Hej!

Vi vet att uppdrag som skapats genom rekommendationer oftast leder till väl genomförda uppdrag och nöjda kunder som återkommer och rekommenderar vidare till vänner och bekanta, både för privata uppdrag och för affärsuppdrag. På samma sätt fungerar våra sidor där kunden kan läsa om företaget och bilda sig en uppfattning innan man tar kontakt.

Våra anslutna företag säger att de dels fått fler jobb i och med att de syns bättre, men också att kunderna som kontaktar dem har en ökad respekt för yrkeskompetensen, efter de har läst om företaget på deras sida hos oss. Vi blir en referens till deras egen sida och deras egna reklam.

Den lokala förankringen innebär att de anslutna företagen får fler jobb nära hemma vilket är lönsammare, trevligare, billigare för kunden och bättre för miljön i stort. Kortare transportvägar gynnar alla i förlängningen. Läs mer under "Om oss".

Välkommen att boka ett förutsättningslöst möte med oss!

Maria och Annika

info@anlitaoss.se

070-295 25 21 / 070-233 2151

Kontaktuppgifter

Kontakt: Maria och Annika

Telefon: 070-295 25 21 / 070-233 21 51

Referensbilder

Om oss

AnlitaOss AB samlar företag som verkar på din marknad så att du ska hitta rätt på enklare sätt. Den lokala närvaron är bra för miljön genom kortare transportvägar.

Vi presenterar våra samarbetspartners med text och bild på ett personligt och informativt sätt så att du som kund kan läsa, lära känna och förstå vad de kan erbjuda dig för nytta.

Portalerna finns per kommun för att du ska lättare ska hitta det du söker i ett avgränsat område.